هاست مدیریت شده

سرعت و کیفیت مثال زدنی

پلن اول

200 مگابایت
15 گیگ پهنای باند
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 120 هزار تومان

پلن دوم

500 مگابایت
30 گیگ پهنای باند
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 200 هزار تومان

پلن سوم

1000 مگابایت
150 گیگ پهنای باند
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 240 هزار تومان

پلن چهارم

2000 مگابایت
220 گیگ پهنای باند
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 280 هزار تومان

پلن پنجم

3000 مگابایت
300 گیگ پهنای باند
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 480 هزار تومان

پلن ششم

4000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 600 هزار تومان

پلن هفتم

5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
ssl رایگان سه ماهه
محل سرور آلمان
هزینه سالیانه 700 هزار تومان