ثبت دامنه

به دلیل ارسال ایمیل فعالسازی از طرف نمایندگی دامنه لطفا در هنگام ثبت دامنه از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید در غیر اینصورت دامنه شما فعال نخواهد شد.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
1,350,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.net
1,499,000 ریال
1 سال
1,499,000 ریال
1 سال
1,499,000 ریال
1 سال
.org
1,554,000 ریال
1 سال
1,554,000 ریال
1 سال
1,554,000 ریال
1 سال
.io
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
.biz
2,179,000 ریال
1 سال
2,179,000 ریال
1 سال
2,179,000 ریال
1 سال
.info
2,043,000 ریال
1 سال
2,043,000 ریال
1 سال
2,043,000 ریال
1 سال
.in
1,615,000 ریال
1 سال
1,403,000 ریال
1 سال
1,615,000 ریال
1 سال
.co
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.me
2,460,000 ریال
1 سال
2,460,000 ریال
1 سال
2,460,000 ریال
1 سال
.center
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.click
1,026,000 ریال
1 سال
1,026,000 ریال
1 سال
1,026,000 ریال
1 سال
.company
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.club
2,149,000 ریال
1 سال
2,149,000 ریال
1 سال
2,149,000 ریال
1 سال
.zone
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.city
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.download
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.cab
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.builders
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.bargains
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.associates
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.accountant
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.ventures
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.hockey
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.hu.com
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.eu.com
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
.com.co
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.cloud
2,843,000 ریال
1 سال
1,429,000 ریال
1 سال
1,429,000 ریال
1 سال
.co.com
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.ac
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
.co.at
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.com.de
871,000 ریال
1 سال
871,000 ریال
1 سال
871,000 ریال
1 سال
.com.se
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.condos
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.contractors
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.accountants
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.ae.org
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
.africa.com
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.ag
16,534,000 ریال
1 سال
16,534,000 ریال
1 سال
16,534,000 ریال
1 سال
.ar.com
3,847,000 ریال
1 سال
3,847,000 ریال
1 سال
3,847,000 ریال
1 سال
.at
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
.auto
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.bayern
4,788,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
4,788,000 ریال
1 سال
.be
972,000 ریال
1 سال
972,000 ریال
1 سال
972,000 ریال
1 سال
.beer
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.berlin
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
.bet
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.bid
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.bio
8,484,000 ریال
1 سال
8,484,000 ریال
1 سال
8,484,000 ریال
1 سال
.blackfriday
5,506,000 ریال
1 سال
5,506,000 ریال
1 سال
5,506,000 ریال
1 سال
.br.com
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
.bz
3,748,000 ریال
1 سال
3,748,000 ریال
1 سال
3,748,000 ریال
1 سال
.car
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.cards
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.care
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.cars
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.casa
1,091,000 ریال
1 سال
1,091,000 ریال
1 سال
1,091,000 ریال
1 سال
.cc
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.ch
1,586,000 ریال
1 سال
1,586,000 ریال
1 سال
1,586,000 ریال
1 سال
.church
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.claims
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.cn
2,178,000 ریال
1 سال
2,178,000 ریال
1 سال
2,178,000 ریال
1 سال
.cn.com
3,076,000 ریال
1 سال
3,076,000 ریال
1 سال
3,076,000 ریال
1 سال
.coupons
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.cricket
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.cruises
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.cymru
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
.dance
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.de.com
3,076,000 ریال
1 سال
3,076,000 ریال
1 سال
3,076,000 ریال
1 سال
.democrat
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.digital
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.direct
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.dog
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.enterprises
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.eu
795,000 ریال
1 سال
849,000 ریال
1 سال
795,000 ریال
1 سال
.express
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.family
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.feedback
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.foundation
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.futbol
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.fyi
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.game
64,924,000 ریال
1 سال
64,924,000 ریال
1 سال
64,924,000 ریال
1 سال
.gb.com
11,012,000 ریال
1 سال
11,012,000 ریال
1 سال
11,012,000 ریال
1 سال
.gb.net
1,642,000 ریال
1 سال
1,642,000 ریال
1 سال
1,642,000 ریال
1 سال
.gifts
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.golf
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.gr.com
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
.gratis
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.gripe
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.guide
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.guru
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.hamburg
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
.haus
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.healthcare
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.hiphop
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.hiv
36,265,000 ریال
1 سال
36,265,000 ریال
1 سال
36,265,000 ریال
1 سال
.hosting
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.house
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.hu.net
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.immo
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.immobilien
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.in.net
1,311,000 ریال
1 سال
1,311,000 ریال
1 سال
1,311,000 ریال
1 سال
.industries
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.ink
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
.irish
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.jetzt
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.jp.net
1,532,000 ریال
1 سال
1,532,000 ریال
1 سال
1,532,000 ریال
1 سال
.jpn.com
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
.juegos
1,978,000 ریال
1 سال
1,978,000 ریال
1 سال
1,978,000 ریال
1 سال
.kaufen
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.kim
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.kr.com
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.la
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.lc
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
.lease
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.li
1,586,000 ریال
1 سال
1,586,000 ریال
1 سال
1,586,000 ریال
1 سال
.limo
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.loans
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.ltda
5,941,000 ریال
1 سال
5,941,000 ریال
1 سال
5,941,000 ریال
1 سال
.maison
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.me.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.memorial
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.men
3,788,000 ریال
1 سال
3,788,000 ریال
1 سال
3,788,000 ریال
1 سال
.mex.com
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.mn
7,936,000 ریال
1 سال
7,936,000 ریال
1 سال
7,936,000 ریال
1 سال
.mobi
1,268,000 ریال
1 سال
1,268,000 ریال
1 سال
1,268,000 ریال
1 سال
.moda
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.mom
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.mortgage
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
.net.co
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.net.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.ninja
2,274,000 ریال
1 سال
2,274,000 ریال
1 سال
2,274,000 ریال
1 سال
.nl
983,000 ریال
1 سال
983,000 ریال
1 سال
983,000 ریال
1 سال
.no.com
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.nrw
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
.nu
2,693,000 ریال
1 سال
2,693,000 ریال
1 سال
2,693,000 ریال
1 سال
.or.at
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
1,844,000 ریال
1 سال
.org.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.partners
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.parts
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.party
3,773,000 ریال
1 سال
3,773,000 ریال
1 سال
3,773,000 ریال
1 سال
.pet
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.photography
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.photos
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.pink
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.place
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.plc.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.plumbing
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.pro
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
.productions
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.properties
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.property
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.protection
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.pub
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.pw
1,322,000 ریال
1 سال
1,322,000 ریال
1 سال
1,322,000 ریال
1 سال
.qc.com
3,627,000 ریال
1 سال
3,627,000 ریال
1 سال
3,627,000 ریال
1 سال
.racing
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.recipes
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.reise
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.reisen
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.rentals
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.repair
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.republican
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.reviews
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.rodeo
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.ru.com
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
.ruhr
4,905,000 ریال
1 سال
4,905,000 ریال
1 سال
4,905,000 ریال
1 سال
.sa.com
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
.sarl
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.sc
16,534,000 ریال
1 سال
16,534,000 ریال
1 سال
16,534,000 ریال
1 سال
.schule
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.science
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.se
2,570,000 ریال
1 سال
2,570,000 ریال
1 سال
2,570,000 ریال
1 سال
.se.com
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.se.net
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.security
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.sh
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
10,460,000 ریال
1 سال
.shiksha
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.soccer
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.solutions
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.srl
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.studio
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.supplies
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.supply
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.tattoo
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.tax
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.theatre
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.tienda
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.tires
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.today
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.uk
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
1,201,000 ریال
1 سال
.uk.com
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.uk.net
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.us.com
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
.us.org
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
.uy.com
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
.vacations
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.vc
5,511,000 ریال
1 سال
5,511,000 ریال
1 سال
5,511,000 ریال
1 سال
.vet
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.viajes
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.vin
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.vip
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
.voyage
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.wales
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
.wien
4,413,000 ریال
1 سال
4,413,000 ریال
1 سال
4,413,000 ریال
1 سال
.win
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.works
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.wtf
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.za.com
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
7,154,000 ریال
1 سال
.gmbh
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.store
8,697,000 ریال
1 سال
8,697,000 ریال
1 سال
8,697,000 ریال
1 سال
.salon
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.ltd
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
2,199,000 ریال
1 سال
.stream
3,788,000 ریال
1 سال
3,788,000 ریال
1 سال
3,788,000 ریال
1 سال
.group
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.radio.am
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
.ws
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
.art
1,707,000 ریال
1 سال
1,707,000 ریال
1 سال
1,707,000 ریال
1 سال
.shop
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
4,550,000 ریال
1 سال
.games
2,274,000 ریال
1 سال
2,274,000 ریال
1 سال
2,274,000 ریال
1 سال
.app
2,513,000 ریال
1 سال
2,513,000 ریال
1 سال
2,513,000 ریال
1 سال
.asia
1,896,000 ریال
1 سال
1,896,000 ریال
1 سال
1,896,000 ریال
1 سال
.name
1,264,000 ریال
1 سال
1,264,000 ریال
1 سال
1,264,000 ریال
1 سال
.us
1,232,000 ریال
1 سال
1,232,000 ریال
1 سال
1,232,000 ریال
1 سال
.academy
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.agency
2,465,000 ریال
1 سال
2,465,000 ریال
1 سال
2,465,000 ریال
1 سال
.actor
4,740,000 ریال
1 سال
4,740,000 ریال
1 سال
4,740,000 ریال
1 سال
.apartments
6,257,000 ریال
1 سال
6,257,000 ریال
1 سال
6,257,000 ریال
1 سال
.auction
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.audio
19,731,000 ریال
1 سال
19,731,000 ریال
1 سال
19,731,000 ریال
1 سال
.band
2,843,000 ریال
1 سال
2,843,000 ریال
1 سال
2,843,000 ریال
1 سال
.link
1,382,000 ریال
1 سال
1,382,000 ریال
1 سال
1,382,000 ریال
1 سال
.lol
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.love
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.mba
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.market
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.money
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.bar
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
.bike
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.bingo
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.boutique
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.black
6,498,000 ریال
1 سال
6,498,000 ریال
1 سال
6,498,000 ریال
1 سال
.blue
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.business
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.cafe
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.camera
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.camp
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.capital
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.catering
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.clinic
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.codes
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.computer
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.chat
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.design
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.diet
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.domains
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.email
2,855,000 ریال
1 سال
2,855,000 ریال
1 سال
2,855,000 ریال
1 سال
.energy
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.engineer
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.expert
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.education
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.fashion
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.finance
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.fit
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.fitness
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.football
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.gallery
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.gift
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.gold
14,146,000 ریال
1 سال
14,146,000 ریال
1 سال
14,146,000 ریال
1 سال
.graphics
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.green
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
.help
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.holiday
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.host
13,778,000 ریال
1 سال
13,778,000 ریال
1 سال
13,778,000 ریال
1 سال
.international
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.kitchen
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.land
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.legal
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.life
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.network
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.news
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.online
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.photo
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.pizza
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.plus
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.press
10,791,000 ریال
1 سال
10,791,000 ریال
1 سال
10,791,000 ریال
1 سال
.red
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
2,193,000 ریال
1 سال
.rehab
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.report
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.rest
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
5,500,000 ریال
1 سال
.rip
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
2,635,000 ریال
1 سال
.run
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.sale
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.social
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.shoes
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.site
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.school
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.space
1,317,000 ریال
1 سال
1,317,000 ریال
1 سال
1,317,000 ریال
1 سال
.style
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.support
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.taxi
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.tech
7,606,000 ریال
1 سال
7,606,000 ریال
1 سال
7,606,000 ریال
1 سال
.tennis
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.technology
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.tips
2,855,000 ریال
1 سال
2,855,000 ریال
1 سال
2,855,000 ریال
1 سال
.tools
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.toys
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.town
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.university
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.video
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.vision
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.watch
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.website
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
3,296,000 ریال
1 سال
.wedding
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.wiki
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
4,178,000 ریال
1 سال
.work
1,091,000 ریال
1 سال
1,091,000 ریال
1 سال
1,091,000 ریال
1 سال
.world
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.yoga
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.xyz
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.build
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
.careers
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.cash
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.cheap
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.cleaning
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.clothing
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.coffee
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.college
9,909,000 ریال
1 سال
9,909,000 ریال
1 سال
9,909,000 ریال
1 سال
.cooking
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
.country
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
.credit
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.date
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.delivery
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.dental
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.discount
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.fans
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
.equipment
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.estate
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.events
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.exchange
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.farm
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.fish
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.fishing
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
.flights
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.florist
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.flowers
3,853,000 ریال
1 سال
3,853,000 ریال
1 سال
3,853,000 ریال
1 سال
.forsale
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.fund
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.furniture
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.garden
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.global
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
10,902,000 ریال
1 سال
.guitars
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.holdings
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.institute
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.live
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
3,302,000 ریال
1 سال
.pics
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
2,861,000 ریال
1 سال
.media
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.pictures
1,537,000 ریال
1 سال
1,537,000 ریال
1 سال
1,537,000 ریال
1 سال
.rent
9,799,000 ریال
1 سال
9,799,000 ریال
1 سال
9,799,000 ریال
1 سال
.restaurant
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.services
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.software
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
3,791,000 ریال
1 سال
.systems
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.tel
1,973,000 ریال
1 سال
1,973,000 ریال
1 سال
1,973,000 ریال
1 سال
.theater
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.trade
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.tv
5,511,000 ریال
1 سال
5,511,000 ریال
1 سال
5,511,000 ریال
1 سال
.webcam
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.villas
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.training
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.tours
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.tickets
70,435,000 ریال
1 سال
70,435,000 ریال
1 سال
70,435,000 ریال
1 سال
.surgery
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.surf
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
2,203,000 ریال
1 سال
.solar
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
4,398,000 ریال
1 سال
.ski
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
6,136,000 ریال
1 سال
.singles
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.rocks
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
1,752,000 ریال
1 سال
.review
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.marketing
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.management
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.loan
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.limited
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.lighting
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.investments
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
14,324,000 ریال
1 سال
.insure
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.horse
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
1,541,000 ریال
1 سال
.glass
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.gives
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.financial
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.faith
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.fail
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.exposed
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.engineering
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.directory
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
2,751,000 ریال
1 سال
.diamonds
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.degree
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
6,602,000 ریال
1 سال
.deals
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.dating
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.de
801,000 ریال
1 سال
598,000 ریال
1 سال
598,000 ریال
1 سال
.creditcard
20,833,000 ریال
1 سال
20,833,000 ریال
1 سال
20,833,000 ریال
1 سال
.cool
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.consulting
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.construction
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.community
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.coach
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
7,160,000 ریال
1 سال
.christmas
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
4,293,000 ریال
1 سال
.dev
2,095,000 ریال
1 سال
2,095,000 ریال
1 سال
2,095,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدید می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده