ثبت دامنه

به دلیل ارسال ایمیل فعالسازی از طرف نمایندگی دامنه لطفا در هنگام ثبت دامنه از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید در غیر اینصورت دامنه شما فعال نخواهد شد.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
1,400,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
.net
1,654,000 ریال
1 سال
1,654,000 ریال
1 سال
1,654,000 ریال
1 سال
.org
1,670,000 ریال
1 سال
1,670,000 ریال
1 سال
1,670,000 ریال
1 سال
.io
11,610,000 ریال
1 سال
11,610,000 ریال
1 سال
11,610,000 ریال
1 سال
.biz
2,418,000 ریال
1 سال
2,418,000 ریال
1 سال
2,418,000 ریال
1 سال
.info
2,267,000 ریال
1 سال
2,267,000 ریال
1 سال
2,267,000 ریال
1 سال
.in
1,758,000 ریال
1 سال
1,529,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.co
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.me
2,731,000 ریال
1 سال
2,731,000 ریال
1 سال
2,731,000 ریال
1 سال
.center
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.click
1,138,000 ریال
1 سال
1,138,000 ریال
1 سال
1,138,000 ریال
1 سال
.company
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.club
2,385,000 ریال
1 سال
2,385,000 ریال
1 سال
2,385,000 ریال
1 سال
.zone
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.city
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.download
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.cab
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.builders
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.bargains
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.associates
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.accountant
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.ventures
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.hockey
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.hu.com
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.eu.com
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
.com.co
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.cloud
3,156,000 ریال
1 سال
1,587,000 ریال
1 سال
1,587,000 ریال
1 سال
.co.com
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.ac
11,610,000 ریال
1 سال
11,610,000 ریال
1 سال
11,610,000 ریال
1 سال
.co.at
2,047,000 ریال
1 سال
2,047,000 ریال
1 سال
2,047,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,333,000 ریال
1 سال
1,333,000 ریال
1 سال
1,333,000 ریال
1 سال
.com.de
967,000 ریال
1 سال
967,000 ریال
1 سال
967,000 ریال
1 سال
.com.se
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.condos
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.contractors
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.accountants
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
.ae.org
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
.africa.com
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.ag
18,351,000 ریال
1 سال
18,351,000 ریال
1 سال
18,351,000 ریال
1 سال
.ar.com
4,270,000 ریال
1 سال
4,270,000 ریال
1 سال
4,270,000 ریال
1 سال
.at
2,047,000 ریال
1 سال
2,047,000 ریال
1 سال
2,047,000 ریال
1 سال
.auto
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.bayern
5,314,000 ریال
1 سال
5,314,000 ریال
1 سال
5,314,000 ریال
1 سال
.be
1,079,000 ریال
1 سال
1,079,000 ریال
1 سال
1,079,000 ریال
1 سال
.beer
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.berlin
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
.bet
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
.bid
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.bio
9,416,000 ریال
1 سال
9,416,000 ریال
1 سال
9,416,000 ریال
1 سال
.blackfriday
6,111,000 ریال
1 سال
6,111,000 ریال
1 سال
6,111,000 ریال
1 سال
.br.com
7,940,000 ریال
1 سال
7,940,000 ریال
1 سال
7,940,000 ریال
1 سال
.bz
4,160,000 ریال
1 سال
4,160,000 ریال
1 سال
4,160,000 ریال
1 سال
.car
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.cards
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.care
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.cars
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.casa
1,211,000 ریال
1 سال
1,211,000 ریال
1 سال
1,211,000 ریال
1 سال
.cc
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.ch
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.church
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.claims
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.cn
2,178,000 ریال
1 سال
2,178,000 ریال
1 سال
2,178,000 ریال
1 سال
.cn.com
3,413,000 ریال
1 سال
3,413,000 ریال
1 سال
3,413,000 ریال
1 سال
.coupons
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.cricket
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.cruises
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.cymru
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
.dance
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
.de.com
3,413,000 ریال
1 سال
3,413,000 ریال
1 سال
3,413,000 ریال
1 سال
.democrat
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.digital
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.direct
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.dog
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.enterprises
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.eu
883,000 ریال
1 سال
942,000 ریال
1 سال
883,000 ریال
1 سال
.express
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.family
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
.feedback
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.foundation
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.futbol
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.fyi
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.game
72,060,000 ریال
1 سال
72,060,000 ریال
1 سال
72,060,000 ریال
1 سال
.gb.com
12,222,000 ریال
1 سال
12,222,000 ریال
1 سال
12,222,000 ریال
1 سال
.gb.net
1,823,000 ریال
1 سال
1,823,000 ریال
1 سال
1,823,000 ریال
1 سال
.gifts
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.golf
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.gr.com
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
.gratis
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.gripe
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.guide
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.guru
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.hamburg
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
.haus
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.healthcare
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.hiphop
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.hiv
40,250,000 ریال
1 سال
40,250,000 ریال
1 سال
40,250,000 ریال
1 سال
.hosting
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.house
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.hu.net
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.immo
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.immobilien
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.in.net
1,455,000 ریال
1 سال
1,455,000 ریال
1 سال
1,455,000 ریال
1 سال
.industries
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.ink
4,637,000 ریال
1 سال
4,637,000 ریال
1 سال
4,637,000 ریال
1 سال
.irish
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.jetzt
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.jp.net
1,701,000 ریال
1 سال
1,701,000 ریال
1 سال
1,701,000 ریال
1 سال
.jpn.com
7,328,000 ریال
1 سال
7,328,000 ریال
1 سال
7,328,000 ریال
1 سال
.juegos
2,196,000 ریال
1 سال
2,196,000 ریال
1 سال
2,196,000 ریال
1 سال
.kaufen
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.kim
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
.kr.com
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.la
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.lc
4,320,000 ریال
1 سال
4,320,000 ریال
1 سال
4,320,000 ریال
1 سال
.lease
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.li
1,726,000 ریال
1 سال
1,726,000 ریال
1 سال
1,726,000 ریال
1 سال
.limo
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.loans
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
.ltda
6,468,000 ریال
1 سال
6,468,000 ریال
1 سال
6,468,000 ریال
1 سال
.maison
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.me.uk
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
.memorial
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.men
4,124,000 ریال
1 سال
4,124,000 ریال
1 سال
4,124,000 ریال
1 سال
.mex.com
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
.mn
8,641,000 ریال
1 سال
8,641,000 ریال
1 سال
8,641,000 ریال
1 سال
.mobi
1,380,000 ریال
1 سال
1,380,000 ریال
1 سال
1,380,000 ریال
1 سال
.moda
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.mom
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.mortgage
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
.net.co
1,908,000 ریال
1 سال
1,908,000 ریال
1 سال
1,908,000 ریال
1 سال
.net.uk
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
.ninja
2,476,000 ریال
1 سال
2,476,000 ریال
1 سال
2,476,000 ریال
1 سال
.nl
1,070,000 ریال
1 سال
1,070,000 ریال
1 سال
1,070,000 ریال
1 سال
.no.com
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.nrw
6,681,000 ریال
1 سال
6,681,000 ریال
1 سال
6,681,000 ریال
1 سال
.nu
2,932,000 ریال
1 سال
2,932,000 ریال
1 سال
2,932,000 ریال
1 سال
.or.at
2,008,000 ریال
1 سال
2,008,000 ریال
1 سال
2,008,000 ریال
1 سال
.org.uk
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
.partners
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.parts
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.party
3,773,000 ریال
1 سال
3,773,000 ریال
1 سال
3,773,000 ریال
1 سال
.pet
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
.photography
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.photos
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.pink
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
.place
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.plc.uk
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
.plumbing
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.pro
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
.productions
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.properties
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.property
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.protection
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.pub
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.pw
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.qc.com
3,948,000 ریال
1 سال
3,948,000 ریال
1 سال
3,948,000 ریال
1 سال
.racing
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.recipes
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.reise
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
.reisen
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.rentals
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.repair
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.republican
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.reviews
3,595,000 ریال
1 سال
3,595,000 ریال
1 سال
3,595,000 ریال
1 سال
.rodeo
1,198,000 ریال
1 سال
1,198,000 ریال
1 سال
1,198,000 ریال
1 سال
.ru.com
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
.ruhr
5,340,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
5,340,000 ریال
1 سال
.sa.com
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
7,189,000 ریال
1 سال
.sarl
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.sc
18,002,000 ریال
1 سال
18,002,000 ریال
1 سال
18,002,000 ریال
1 سال
.schule
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.science
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.se
2,798,000 ریال
1 سال
2,798,000 ریال
1 سال
2,798,000 ریال
1 سال
.se.com
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.se.net
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.security
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.sh
11,389,000 ریال
1 سال
11,389,000 ریال
1 سال
11,389,000 ریال
1 سال
.shiksha
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
2,388,000 ریال
1 سال
.soccer
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.solutions
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.srl
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.studio
3,595,000 ریال
1 سال
3,595,000 ریال
1 سال
3,595,000 ریال
1 سال
.supplies
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.supply
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.tattoo
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.tax
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.theatre
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.tienda
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.tires
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
15,596,000 ریال
1 سال
.today
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.uk
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
1,308,000 ریال
1 سال
.uk.com
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.uk.net
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
5,989,000 ریال
1 سال
.us.com
3,589,000 ریال
1 سال
3,589,000 ریال
1 سال
3,589,000 ریال
1 سال
.us.org
3,589,000 ریال
1 سال
3,589,000 ریال
1 سال
3,589,000 ریال
1 سال
.uy.com
7,789,000 ریال
1 سال
7,789,000 ریال
1 سال
7,789,000 ریال
1 سال
.vacations
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.vc
6,001,000 ریال
1 سال
6,001,000 ریال
1 سال
6,001,000 ریال
1 سال
.vet
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.viajes
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.vin
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.vip
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
.voyage
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.wales
2,868,000 ریال
1 سال
2,868,000 ریال
1 سال
2,868,000 ریال
1 سال
.wien
4,805,000 ریال
1 سال
4,805,000 ریال
1 سال
4,805,000 ریال
1 سال
.win
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.works
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.wtf
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.za.com
7,789,000 ریال
1 سال
7,789,000 ریال
1 سال
7,789,000 ریال
1 سال
.gmbh
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
4,675,000 ریال
1 سال
.store
9,468,000 ریال
1 سال
9,468,000 ریال
1 سال
9,468,000 ریال
1 سال
.salon
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
7,795,000 ریال
1 سال
.ltd
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
2,394,000 ریال
1 سال
.stream
4,124,000 ریال
1 سال
4,124,000 ریال
1 سال
4,124,000 ریال
1 سال
.group
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
2,994,000 ریال
1 سال
.radio.am
2,868,000 ریال
1 سال
2,868,000 ریال
1 سال
2,868,000 ریال
1 سال
.ws
4,549,000 ریال
1 سال
4,549,000 ریال
1 سال
4,549,000 ریال
1 سال
.art
1,858,000 ریال
1 سال
1,858,000 ریال
1 سال
1,858,000 ریال
1 سال
.shop
4,955,000 ریال
1 سال
4,955,000 ریال
1 سال
4,955,000 ریال
1 سال
.games
2,476,000 ریال
1 سال
2,476,000 ریال
1 سال
2,476,000 ریال
1 سال
.app
2,737,000 ریال
1 سال
2,737,000 ریال
1 سال
2,737,000 ریال
1 سال
.asia
2,104,000 ریال
1 سال
2,104,000 ریال
1 سال
2,104,000 ریال
1 سال
.name
1,402,000 ریال
1 سال
1,402,000 ریال
1 سال
1,402,000 ریال
1 سال
.us
1,368,000 ریال
1 سال
1,368,000 ریال
1 سال
1,368,000 ریال
1 سال
.academy
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.agency
2,737,000 ریال
1 سال
2,737,000 ریال
1 سال
2,737,000 ریال
1 سال
.actor
5,261,000 ریال
1 سال
5,261,000 ریال
1 سال
5,261,000 ریال
1 سال
.apartments
6,945,000 ریال
1 سال
6,945,000 ریال
1 سال
6,945,000 ریال
1 سال
.auction
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.audio
21,899,000 ریال
1 سال
21,899,000 ریال
1 سال
21,899,000 ریال
1 سال
.band
3,156,000 ریال
1 سال
3,156,000 ریال
1 سال
3,156,000 ریال
1 سال
.link
1,534,000 ریال
1 سال
1,534,000 ریال
1 سال
1,534,000 ریال
1 سال
.lol
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.love
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.mba
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.market
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.money
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.bar
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.bike
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.bingo
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.boutique
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.black
7,212,000 ریال
1 سال
7,212,000 ریال
1 سال
7,212,000 ریال
1 سال
.blue
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
.business
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.cafe
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.camera
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.camp
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.capital
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.catering
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.clinic
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.codes
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.computer
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.chat
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.design
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.diet
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.domains
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.email
3,169,000 ریال
1 سال
3,169,000 ریال
1 سال
3,169,000 ریال
1 سال
.energy
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
.engineer
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.expert
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.education
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.fashion
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.finance
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.fit
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.fitness
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.football
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.gallery
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.gift
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.gold
15,700,000 ریال
1 سال
15,700,000 ریال
1 سال
15,700,000 ریال
1 سال
.graphics
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.green
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.help
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.holiday
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.host
15,293,000 ریال
1 سال
15,293,000 ریال
1 سال
15,293,000 ریال
1 سال
.international
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.kitchen
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.land
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.legal
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.life
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.network
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.news
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
.online
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.photo
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.pizza
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.plus
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.press
11,978,000 ریال
1 سال
11,978,000 ریال
1 سال
11,978,000 ریال
1 سال
.red
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
2,434,000 ریال
1 سال
.rehab
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.report
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.rest
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
6,105,000 ریال
1 سال
.rip
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
2,924,000 ریال
1 سال
.run
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.sale
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.social
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.shoes
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.site
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.school
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.space
1,462,000 ریال
1 سال
1,462,000 ریال
1 سال
1,462,000 ریال
1 سال
.style
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.support
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.taxi
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.tech
8,441,000 ریال
1 سال
8,441,000 ریال
1 سال
8,441,000 ریال
1 سال
.tennis
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.technology
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.tips
3,169,000 ریال
1 سال
3,169,000 ریال
1 سال
3,169,000 ریال
1 سال
.tools
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.toys
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.town
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.university
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.video
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
.vision
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.watch
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.website
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
3,658,000 ریال
1 سال
.wedding
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.wiki
4,637,000 ریال
1 سال
4,637,000 ریال
1 سال
4,637,000 ریال
1 سال
.work
1,211,000 ریال
1 سال
1,211,000 ریال
1 سال
1,211,000 ریال
1 سال
.world
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.yoga
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.xyz
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.build
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.careers
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.cash
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.cheap
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.cleaning
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.clothing
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.coffee
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.college
10,999,000 ریال
1 سال
10,999,000 ریال
1 سال
10,999,000 ریال
1 سال
.cooking
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
.country
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
.credit
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
.date
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.delivery
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.dental
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.discount
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.fans
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.equipment
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.estate
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.events
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.exchange
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.farm
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.fish
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.fishing
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
.flights
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.florist
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.flowers
4,276,000 ریال
1 سال
4,276,000 ریال
1 سال
4,276,000 ریال
1 سال
.forsale
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.fund
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.furniture
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.garden
1,221,000 ریال
1 سال
1,221,000 ریال
1 سال
1,221,000 ریال
1 سال
.global
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
12,100,000 ریال
1 سال
.guitars
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.holdings
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.institute
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.live
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
3,665,000 ریال
1 سال
.pics
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
3,175,000 ریال
1 سال
.media
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.pictures
1,707,000 ریال
1 سال
1,707,000 ریال
1 سال
1,707,000 ریال
1 سال
.rent
10,877,000 ریال
1 سال
10,877,000 ریال
1 سال
10,877,000 ریال
1 سال
.restaurant
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.services
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.software
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
4,208,000 ریال
1 سال
.systems
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.tel
2,190,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
2,190,000 ریال
1 سال
.theater
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.trade
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.tv
6,117,000 ریال
1 سال
6,117,000 ریال
1 سال
6,117,000 ریال
1 سال
.webcam
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.villas
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.training
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.tours
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.tickets
78,177,000 ریال
1 سال
78,177,000 ریال
1 سال
78,177,000 ریال
1 سال
.surgery
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.surf
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
2,444,000 ریال
1 سال
.solar
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
4,882,000 ریال
1 سال
.ski
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
6,811,000 ریال
1 سال
.singles
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.rocks
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
1,945,000 ریال
1 سال
.review
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.marketing
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.management
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.loan
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.limited
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.lighting
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.investments
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
15,899,000 ریال
1 سال
.insure
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.horse
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
1,711,000 ریال
1 سال
.glass
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.gives
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.financial
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.faith
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.fail
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.exposed
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.engineering
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.directory
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
3,052,000 ریال
1 سال
.diamonds
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.degree
7,328,000 ریال
1 سال
7,328,000 ریال
1 سال
7,328,000 ریال
1 سال
.deals
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.dating
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.de
889,000 ریال
1 سال
663,000 ریال
1 سال
663,000 ریال
1 سال
.creditcard
23,123,000 ریال
1 سال
23,123,000 ریال
1 سال
23,123,000 ریال
1 سال
.cool
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.consulting
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.construction
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.community
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.coach
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
7,946,000 ریال
1 سال
.christmas
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
4,766,000 ریال
1 سال
.dev
2,280,000 ریال
1 سال
2,280,000 ریال
1 سال
2,280,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدید می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده